Je bent hier:

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband in de open teelt

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband in de open teelt. Wij zijn een non-competitief cluster, waarin ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek samenwerken. Alle onderdelen van de open teelt zijn vertegenwoordigd. Het cluster heeft een centrale rol. We hebben een groot en actief netwerk van stakeholders.

VOOR & DOOR ONDERNEMERS

Het Agrofoodcluster is een stichting die voor en door ondernemers is opgericht. Hierdoor weten we wat belangrijk is, zijn we echte aanpakkers, verbonden met elkaar en werken we praktijkgericht. Samen met onze stakeholders spelen we in op de actualiteit binnen de sector en werken we aan thema’s die voor al onze stakeholders van belang zijn. Ook concurrenten van elkaar werken samen binnen het Agrofoodcluster. We zijn actief binnen de thema’s die een ieder aangaat. We leren van elkaar; er is een nauwe samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs, maar ook de overheid en onderzoeksinstellingen werken samen met het Agrofoodcluster.

De ondernemingen die lid zijn van het cluster, vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 2 miljard euro.

Klik hier voor een overzicht van alle ondernemingen in het cluster.

Wilt u ook uw meerwaarde leveren en in ruil daarvoor toegang krijgen tot het netwerk van het cluster? Bekijk dan de informatie om stakeholder te worden van het Agrofoodcluster.

samenwerkingsverband in de open teelt
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de landbouw

ONDERWIJS

Het onderwijs heeft een belangrijke plek in het cluster. Op verschillende niveaus is er samenwerking. Het doel is om de kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te verkleinen. Dit doen we door de partijen bij elkaar aan tafel te zetten. Klik hier voor meer informatie over onze projecten in het onderwijs.

Ook krijgen klassen les bij ons op locatie, bijvoorbeeld over supply chain management of het belang van clusters. Bij deze lessen is altijd iemand uit het bedrijfsleven betrokken.

Daarnaast organiseren we activiteiten voor basis- en middelbare scholen. Ze bezoeken onze etalage of onze stakeholders. Op deze manier brengen we de sector laagdrempelig in beeld, werken we aan de bekendheid en laten we zien wat de breedte van de sector qua werk en functies is.

Verschillende onderwijsinstellingen zijn aangesloten bij het cluster zijn Aeres, ROC Friese Poort, van Hall Larenstein en Terra.

ONDERZOEK

Als koploper in de pootaardappelteelt, is er vanzelfsprekend veel kennis in huis over deze sector. Om deze positie te behouden, is onderzoek voortdurend nodig. Daardoor is onderzoek een belangrijk aspect in de voedselketen. Niet alleen voor de aardappels, maar ook voor gewassen als uien, wortelen, witlof en bieten wordt dit gedaan.

Daarnaast hebben we relaties met partijen die op wetenschappelijk en praktisch niveau actief zijn in de open teelt en de techniek sector. Enkele voorbeelden zijn de NAK en Bayer op onderzoeksniveau. 

onderzoek in de open teelt
overheid in de open teelt

OVERHEID

Goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk voor het goed functioneren van een sector. Als cluster hebben we een breed netwerk met verschillende onderdelen van de overheid. Dit vindt plaats op diverse niveaus, van landelijk tot lokaal. Ook met overheidsinstanties zoals de RVO hebben we goede relaties. Op deze manier kunnen we thema’s bespreekbaar maken die vanuit de ondernemers komen. Ook ontwikkelen we samenwerkingsverbanden en partnerschappen om bijvoorbeeld nieuwe technologieën te ontwikkelen of omstandigheden in de arbeidsmarkt bespreekbaar te maken. Dit doen we onder andere samen met LTO Noord.

BLOEI VAN DE REGIO

Samen maken we ons sterk voor de huidige en toekomstige generaties. Noord-Nederland is een belangrijke regio in de agrarische sector. Het heeft goede grond en is erg innovatief. Dit maakt thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsvisies in de regio, nu en in de toekomst, van extra belang. Ook wordt er gekeken naar het werven van personeel; wat moet er gedaan worden om mensen naar de regio te krijgen, om zo de toekomst te verzilveren? Samen met onze stakeholders bespreken we dit graag met de gemeenten en provincies, om zo op te komen voor de belangen van de verschillende partijen.

Bij elkaar zijn Groningen, Friesland en Flevoland verantwoordelijk voor bijna 60 procent van de totale aardappel pootgoedteelt van Nederland. Ook is de hele aardappel keten in slechts één dag te bezoek in Emmeloord, niet voor niets dat Emmeloord internationaal bekend staat als “World Potato City“. Dit initiatief wordt aangejaagd door het Agrofoodcluster.

Verbinding in de agro en food in het Agrofoodcluster

EEN NETWERK OM OP TE BOUWEN – samenwerkingsverband in de open teelt

Het Agrofoodcluster heeft een groot netwerk met trotse stakeholders die actief zijn bij of gelieerd zijn aan een van de vier O’s (Ondernemer, Onderwijs, Overheid of Onderzoek) en een relatie hebben met de open teelt. De hele keten is vertegenwoordigd in het cluster; van ontwikkeling tot financiële dienstverlening en van machinebouw, ICT en onderzoek tot onderwijs. Door de focus te leggen op gezamenlijke onderwerpen, ontstaat een sterk netwerk binnen de open teelt.

Bijna de helft van alle stakeholders krijgt dagelijks te maken met de aardappel. Of dit nu via een machine, de teelt, of onderzoek is, de aardappel, aardappelteelt en de techniek hieromheen worden goed vertegenwoordigd in het Agrofoodcluster.