Je bent hier:

Het Agrofoodcluster zorgt voor verbinding in de open teelt

Het Agrofoodcluster zorgt voor verbinding in de open teelt. Wij zijn een non competitief cluster. Alle onderdelen van de open teelt zijn vertegenwoordigd (de zogenoemde O’s). Het cluster heeft een centrale rol. We hebben een groot en actief netwerk.

ONDERNEMERS

Het Agrofoodcluster is opgericht door ondernemers. Met als doel de promotie van de open teelt sector in het algemeen en om samen te werken op overkoepelende zaken als aantrekkelijkheid als werkgever.

De ondernemingen die lid zijn van het cluster, vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 2 miljard euro.

Leden van het cluster, stakeholders genoemd, financieren het cluster en hebben een actieve, participerende rol. Het cluster bestaat voor, door en van de stakeholders. Alle onderdelen van de keten in de open teelt zijn vertegenwoordigd.

Klik hier voor een overzicht van alle ondernemingen in het cluster.

Wilt u ook uw meerwaarde leveren en in ruil daarvoor toegang krijgen tot het netwerk van het cluster, kijk dan op deze pagina.

VERBINDING-Ondernemers
VERBINDING-Onderwijs

ONDERWIJS

Het onderwijs heeft een belangrijke plek in het cluster. Op verschillende niveaus is er samenwerking. Doel is onder andere om de kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te verkleinen. Dit doen we onder andere door de partijen bij elkaar aan tafel te zetten. Klik hier voor meer informatie over onze projecten in het onderwijs.

Ook krijgen klassen les bij ons op locatie, bijvoorbeeld over supply chain management of het belang van clusters. Bij deze lessen is ook altijd iemand uit het bedrijfsleven betrokken.

Daarnaast organiseren we ook bezoeken van basis- en middelbare scholen aan onze etalage of aan 1 van onze stakeholders. Op deze manier brengen we de sector laagdrempelig in beeld, werken we aan de bekendheid ervan en laten we zien wat de breedte van de sector qua werk en functies is.

Verschillende onderwijsinstellingen zijn aangesloten bij het cluster.

ONDERZOEK

Sommige deelnemers aan het cluster zijn actief in het onderzoek. Het zijn belangrijke onderdelen van de (aardappel)keten. Daarnaast hebben we relaties met partijen die op wetenschappelijk en praktisch niveau actief zijn in de open teelt en de technieksector.

VERBINDING-Onderzoek
VERBINDING-Overheid

OVERHEID

Goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk voor het goed functioneren van een sector. Als cluster hebben we een breed netwerk met verschillende onderdelen van de overheid. Dit vindt plaats op diverse niveaus, van landelijk tot lokaal. Ook met overheidsinstanties zoals de RVO hebben we goede relaties. Op deze manier kunnen we thema’s bespreekbaar maken die vanuit de ondernemers komen. Ook ontwikkelen we samenwerkingsverbanden en partnerschappen om bijvoorbeeld nieuwe technologieën te ontwikkelen of omstandigheden in de arbeidsmarkt bespreekbaar te maken.

OVER ONS

WIE
Het Agrofoodcluster

WAT
Een cluster van vertegenwoordigende bedrijven en organisaties uit de open teelt. Met als doelen:

  • de promotie van de open teelt als werkgever
  • het delen en borgen van kennis
  • het voeden van innovatie
  • stimuleren van business

WAAR
Vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord, Penning 6. Hier is onze etalage van de open teelt gevestigd en werken we aan een fysiek en virtueel kenniscentrum van en door de open teelt.

WAAROM
De open teelt is niet alleen in Nederland een belangrijke sector maar in de hele wereld! We zijn marktleider in het ontwikkelen en vermarkten van (poot)aardappelen en uien. De hele keten is vertegenwoordigd in het cluster; van ontwikkeling tot verwerking en van machinebouw, ICT, onderzoek, onderwijs tot financiële dienstverlening.

WANNEER
Het cluster is bedacht en opgericht door ondernemers uit de open teelt en is actief sinds september 2014.

HOE
Door een groot netwerk op te bouwen van mensen die actief zijn bij of gelieerd zijn aan een van de vier O’s (ondernemers, onderzoek, onderwijs of overheid). Binnen de open teelt brengen we partijen met elkaar in gesprek. Vanuit dit netwerk ondernemen we acties en leggen we verbindingen. We gebruiken innovatieve manieren om onze boodschap over te brengen.

DOELGROEPEN

  • Business-to-Business
  • Business-to-Education
  • Business-to-Government