Je bent hier:

Onderwijs & bedrijfsleven

Een van de belangrijkste thema’s van het cluster is het verspreiden, borgen en laten groeien van kennis in en rondom de open teelt. Om deze reden focussen wij ons op praktische kennis, de kennis van onderwijs naar bedrijfsleven, van bedrijfsleven naar onderwijs en als laatste onderlinge kennis van het bedrijfsleven. Nederland is koploper in de open teelt en heeft het daarbij behorende hoge kennisniveau. Dat is op universitair niveau het geval en zeker op HBO en MBO niveau. Een belangrijke taak van het cluster is de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven bespreekbaar en inzichtelijk maken.  Dit doe we op verschillende manieren:

 • Diverse onderwijsinstellingen zijn lid van het cluster: Aeres, ROC Friese Poort, Van Hall Larenstein. De medewerkers van deze organisaties worden betrokken bij projecten en komen in gesprek met medewerkers uit het bedrijfsleven.

 • De ontwikkeling van een nieuwe opleiding Plant & Business bij Aeres MBO Emmeloord.

 • Het Agrofoodcluster is gastheer voor een tweetal studentenprojecten en de basisscholen uit de (omgeving van) de Noordoostpolder.

 1. CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap), waarbij 3e jaars studenten Akkerbouw les krijgen van verschillende bedrijven uit de agrarische sector.

 2. SLO (Samen Leren Ondernemen), hierbij werken MBO en HBO studenten van Aeres 3 maanden samen aan een opdracht vanuit het bedrijfsleven.

 3. Smaakles, de smaaklessen worden georganiseerd voor basisschoolleerlingen uit (de omgeving van) de Noordoostpolder. Ze worden uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken en samen te koken. Dit doen ze onder andere met ingrediënten die groeien op onze akker bij het Agrofoodcluster. Een rondleiding met een boer / teler mag dan natuurlijk niet ontbreken. Voortijd kunnen de leerlingen zich voorbereiden met het gewassen boekje en een breed aanbod in de leskist over de aardappel!

Meer activiteiten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven

 • Daarnaast speelt de promotie van de sector als werkgever onder scholieren en studenten van algemene en groene scholen ook een rol. We doen dit door middel van afstudeeropdrachten, maar ook door stages bij het cluster aan te bieden. Ook promoten we stages en afstudeeropdrachten bij onze deelnemende partijen.
 • Samenwerking met de Potato Business School (internationaal georiënteerd B-t-B onderwijs over de aardappel).

 • Het ontwikkelen van E-learning in samenwerking met Aeres.

 • Onderwijs verrijken met innovaties vanuit de innovatiehub.

 • Praktische kennis over precisielandbouw delen tijdens bijeenkomsten.

Verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven
samen leren over de agro food sector
de Schalmei bij de smaakles van het Agrofoodcluster
Verbinding tussen onderwijs en de open teelt
0
Studenten voeren via SLO opdrachten uit in samenwerking met het bedrijfsleven.
0
3e jaars studenten van Aeres en Terra (Noord en Midden Nederland) nemen deel aan de CIV.
0
Basisschool leerlingen hebben tijdens de smaaklessen onze etalage bezocht.