Je bent hier:

Onderwijs & Kennis

Een van de belangrijkste thema’s van het cluster is het verspreiden, borgen en laten groeien van kennis. Wij focussen ons op praktische kennis, de kennis van onderwijs naar bedrijfsleven, van bedrijfsleven naar onderwijs, en van bedrijfsleven onderling. Nederland is koploper in de open teelt, en heeft het daarbij behorende hoge kennisniveau. Dat is op universitair niveau het geval, en zeker op HBO en MBO niveau. Een belangrijke taak van het cluster is de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven bespreekbaar en inzichtelijk maken. We doen dit op verschillende manieren:

  • Diverse onderwijsinstellingen zijn lid van het cluster: Aeres,ROC Friese Poort, Van Hall Larenstein. De medewerkers van deze organisaties worden betrokken bij projecten en komen in gesprek met medewerkers uit het bedrijfsleven.

 

 

  • Het Agrofoodcluster is gastheer voor een tweetal studentenprojecten en de basisscholen uit de (omgeving van) de Noordoostpolder.
  1. CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap), waarbij 3e jaars studenten Akkerbouw les krijgen van verschillende bedrijven uit de agrarische sector.
  2. SLO (Samen Leren Ondernemen), hierbij werken MBO en HBO studenten van Aeres 3 maanden samen aan een opdracht vanuit het bedrijfsleven. Dit jaar (2019 – 2020) vooral onderwerpen die te maken hebben met het thema “duurzaamheid”.
  3. Smaakles, de smaaklessen worden georganiseerd voor basisschoolleerlingen uit (de omgeving van) de Noordoostpolder. Ze worden uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken en samen te koken. Dit doen ze onder andere met ingrediënten die groeien op het demoveld (onze etalage) bij het Agrofoodcluster. Een rondleiding met een boer / teler over het demoveld mag dan natuurlijk niet ontbreken.
  • Promotie van de sector als werkgever onder scholieren en studenten van algemene en groene scholen. We doen dit door middel van afstudeeropdrachten en stages bij het cluster. Ook promoten we stages en afstudeeropdrachten bij onze deelnemende partijen

 

  • Samenwerking met de Potato Business School (internationaal georiënteerd B-t-B onderwijs over de aardappel).

 

0
Studenten voeren via SLO opdrachten uit in samenwerking met het bedrijfsleven (schooljaar 2019-2020).
0
3e jaars studenten van Aeres, Terra en Nordwin (Noord en Midden Nederland) nemen in schooljaar 2019 - 2020 deel aan de CIV.
0
Basisschool leerlingen hebben tijdens de Smaaklessen onze etalage bezocht in het schooljaar 2018 - 2019.