Je bent hier:

Onderwijs & Kennis

Een van de belangrijkste thema’s van het cluster is het verspreiden, borgen en laten groeien van kennis. Wij focussen ons op praktische kennis, de kennis van onderwijs naar bedrijfsleven, van bedrijfsleven naar onderwijs, en van bedrijfsleven onderling. Nederland is koploper in de open teelt, en heeft het daarbij behorende hoge kennisniveau. Dat is op universitair niveau het geval, en zeker op HBO en MBO niveau. Een belangrijke taak van het cluster is de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven bespreekbaar en inzichtelijk maken. We doen dit op verschillende manieren:

  • Diverse onderwijsinstellingen zijn lid van het cluster: Aeres, Aventus, ROC Friese Poort, Van Hall Larenstein. De medewerkers van deze organisaties worden betrokken bij projecten en komen in gesprek met medewerkers uit het bedrijfsleven.

 

 

  • Gastlessen voor HBO, MBO, VMBO en Voortgezet Onderwijs, gegeven door leden van het cluster

 

  • Promotie van de sector als werkgever onder scholieren en studenten van algemene en groene scholen. We doen dit door middel van afstudeeropdrachten en stages bij het cluster. Ook promoten we stages en afstudeeropdrachten bij onze deelnemende partijen