Je bent hier:

Hoe kunnen we een verbinding leggen tussen mens en product? En wat is er voor nodig deze verbinding te leggen? Hoe spelen we efficiënt in op de veranderingen in de wereld? Dit zijn thema’s die het Agrofoodcluster aanjaagt. Vanuit deze basis zijn de vier pijlers kennis, business, innovatie en onderzoek ontstaan. Het Agrofoodcluster ontwikkeld activiteiten binnen deze pijlers, hierdoor werken we samen met onze stakeholders aan de toekomst.

Kennis =

Kennis is nodig om onze positie in de agrofood branche te behouden. Samen met onze stakeholders hebben we een hoop kennis in huis. Vanuit verschillende perspectieven worden niet concurrerende thema’s, relevant voor Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek besproken. Door met elkaar om tafel te gaan en het delen van onze kennis, ontstaan nieuwe ideeën en inzichten die het Agrofoodcluster vervolgens oppakt om direct in de praktijk toe te passen.

We kijken graag vooruit en willen graag goed opgeleide mensen in de agrarische sector beschikbaar hebben. Nu, maar ook in de toekomst, daarom is een belangrijke taak van het Agrofoodcluster om de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen.

Dit doen we op verschillende manieren, bekijk hier de projecten in het onderwijs.

Het Agrofoodcluster stimuleert innovatie in de open teelt

Innovatie =

In de agrofoodsector moeten stappen gezet blijven worden om groei en ontwikkeling te stimuleren. Het continue inspelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de agrarische sector vraagt om nieuwe middelen en manieren in de uitvoering van projecten en thema’s. Door innovaties blijven we competitief binnen de akkerbouwsector. Hiervoor wordt er (mee)gewerkt aan verschillende projecten zoals drones en precisielandbouw. Unieke achtergronden worden gecombineerd en stimuleren optimalisatie binnen de open teelt. Dit is de vernieuwende en ondernemers gedreven kracht van het Agrofoodcluster. Vanuit deze mind-set is ook onze innovatiehub ontstaan.

Business pijler Agrofoodcluster

Business & promotie =

Het Agrofoodcluster heeft een ondernemers achtergrond. Door samen te werken, worden business mogelijkheden gesignaleerd, gestimuleerd en ontwikkeld. Door verbinding te leggen, met o.a buitenlandse delegaties, ontstaan er kansen voor de stakeholders van het Agrofoodcluster.

Research pijler Agrofoodcluster

Onderzoek =

Noord-Nederland heeft een toppositie in de wereldwijde export van de pootaardappel.  Groningen, Friesland en Flevoland teelden in 2022 samen bijna 60 procent van het totale pootaardappel areaal in Nederland. Dit komt neer op circa 28.000 hectare. Samen vormen de provincies Groningen, Friesland en Flevoland het kennisplatform voor de pootaardapeelteelt. De teelt van aardappelen gaat gepaard met verschillende uitdagingen. Denk aan uitdagingen op het gebied van klimaat, bodem, verzilting en kwaliteit.

Om de toppositie te kunnen waarborgen, voor dit gewas, maar ook andere gewassen, wordt er actief onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van robuuste rassen, ziekten en plagen, efficiëntie en nieuwe technieken.