Je bent hier:

Het Agrofoodcluster is een stichting, met een stichtingsbestuur:

  • Voorzitter: Rob Donker
  • Secretaris: Jolanda Berntsen (Aeres Dronten)
  • Penningmeester: Hugo Jongejan (FlevoLof)
  • Algemeen lid: Tineke de Vries (LTO), Henk Westerhof (SPNA), Dim Jan de Visser (Tolsma Grisnich), Jacob Wassenaar (Agrifirm), Marien Verhage (LTO), Frank van der Werff (HZPC), 
  • Adviseur: Wietske Eilander (Rabobank)

Het Agrofoodcluster is: Gezond boeren verstand!

Er moet steeds marktgerichter worden geproduceerd. Ook de open teelt ligt onder een vergrootglas. Dit vraagt om extra aandacht en kennis vanuit de sector, om toegevoegde waarde te kunnen creëren. Het Agrofoodcluster is een onafhankelijke, ondernemers gedreven stichting, opgericht en gefinancierd door regionale bedrijven die (inter)nationaal actief zijn in en rondom de open teelt en agro- en foodbranche. Het cluster bestaat uit actieve, enthousiaste en nuchtere stakeholders die hart voor de sector hebben en samenwerken aan de volgende pijlers: het borgen, verspreiden en vastleggen van kennis, het stimuleren en faciliteren van praktische innovatie en onderzoek en het signaleren en stimuleren business mogelijkheden in de open teelt. Om dit te realiseren brengen we Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek samen.

 

Samenwerken loont

Er is over de hele wereld waardering voor de Nederlandse akkerbouwer. Deze positie willen we graag behouden, zowel internationaal als nationaal, daarom bundelen we de krachten van onze stakeholders, om gezamenlijk te blijven ontwikkelen op het gebied van kennis, innovatie en business. Door gehoor te geven aan de signalen voor de toekomst, dit vorm te geven en hier op in te spelen, werken we efficiënter en effectiever. 

 

Missie: Kennis, innovatie en business stimuleren

 “Het in standhouden en bevorderen van een toekomstbestendige akkerbouwsector, met specifieke aandacht voor de pootaardappelsector, door het optimaliseren van de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden, zoals kennis, onderwijs, onderzoek, business en ruimte om te ondernemen.  Dit binnen een intensieve samenwerking tussen telers, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheid.”

Door het verbinden van stakeholders en het samenbrengen van krachten, wordt kennis ontwikkeling en innovatie gestimuleerd en bereiden we ons voor op de toekomst van de sector. Het Agrofoodcluster heeft hier een centrale en verbindende rol in, waarbij de stakeholders, BV Nederland en de sector centraal staan.

 

Visie: Bij het AFC vind je de kennis of de kennisingang over de sector die je zoekt

“De wereldwijde toppositie van de Nederlandse akkerbouw, met de pootgoedteelt in het bijzonder, vast te houden en verder te ontwikkelen. Dit binnen de veranderende ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden.”

Het Agrofoodcluster fungeert zowel offline en online als portaal voor kennis en innovatie binnen alle aspecten van de open teelt. Door met een open blik in te spelen op actuele thema’s binnen de sector, worden innovatie, kennis, business, onderzoek en innovatie gestimuleerd, door de kracht van stakeholders te bundelen.

De aanspreekpunten binnen het cluster zijn:

Sabine Veen

Marketing Manager

Cor van Veldhuijsen

Directeur Agrofoodcluster/business

Corné Rispens

Innovation lead

Rein van de Wal

Projectleider Kennis