DEELNEMERS

Stakeholders-OKT-2021

PROJECTEN

Projecten

OVER ONS

Home-over-ons

DEELNEMERS

Een solide groep met (inter)nationaal recht van spreken!

Sluit je ook aan bij het Agrofoodcluster en participeer in:

INNOVATION

Om goed te kunnen blijven anticiperen op marktontwikkelingen, de concurrentiepositie te versterken, werkgelegenheid te behouden en vergroten en investeringen te stimuleren is innoveren noodzakelijk. Het Agrofoodcluster maakt zich daar dan ook hard voor. Lees meer

KNOWLEDGE

Het Agrofoodcluster werkt nauw samen met onderwijs, onderzoek en ondernemers om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te overbruggen. Op die manier wordt de drempel tussen kennisinstellingen en het MKB verlaagd. Lees meer

BUSINESS

Door de bundeling van bedrijven kunnen we een vuist maken. Door ons uitgebreide netwerk en de mogelijkheden die we bieden, ontstaan er business voordelen. Daarnaast kunnen dankzij de deelname aan het Agrofoodcluster de deelnemers samen optrekken in de procedures. Lees meer

THEMA’S

Alle activiteiten en projecten van het cluster zijn onder te brengen onder diverse hoofdthema’s: