Een solide groep, met (inter)nationaal recht van spreken

Het stimuleren, delen, en voeden van kennis, innovatie en business in de agrofoodsector

INNOVATIE

Om goed te kunnen blijven anticiperen op marktontwikkelingen, de concurrentiepositie te versterken, werkgelegenheid te behouden en vergroten en om investeringen te stimuleren, is innovatie noodzakelijk. Het Agrofoodcluster maakt zich daar dan ook hard voor. Meer over innovatie.

KENNIS

Het Agrofoodcluster werkt nauw samen met onderwijs, onderzoek en ondernemers, om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te overbruggen. Op die manier wordt de drempel tussen kennisinstellingen en het MKB actief binnen de open teelt verlaagd. Meer over kennis.

BUSINESS

Door de bundeling van bedrijven kunnen we een vuist maken. Door ons uitgebreide netwerk en de mogelijkheden die we bieden, ontstaan er business voordelen. Daarnaast kunnen dankzij de deelname aan het Agrofoodcluster de deelnemers samen optrekken in procedures in de open teelt. Meer over business

ONDERZOEK

Noord-Nederland heeft een toppositie in de wereldwijde export van de pootaardappel.  Groningen, Friesland en Flevoland teelden in 2022 samen bijna 60 procent van het totaal geteelde pootaardappelen in Nederland en vormen samen het kennisplatform voor de pootaardappel. Om de toppositie te kunnen waarborgen voor dit gewas, maar ook andere gewassen, wordt er actief onderzoek gedaan. Meer over onderzoek.

“Netwerk in de open teelt”

Nederland is de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen in de wereld. Het is dan ook niet voor niets dat de agri & food sector een belangrijke sector is voor de internationale handelspositie van Nederland. De open teelt speelt binnen de agrofoodsector een belangrijke rol. Samenwerken binnen een netwerk in de open teelt is belangrijk om gezamenlijke thema’s op te pakken; hoe zorgen we ervoor dat we kunnen blijven inspelen op de steeds veranderende maatschappelijke wensen? Op welke manier houden we een sterke concurrentiepositie in de agrofoodsector? Wat doen we om de open teelt aantrekkelijk te houden voor jonge ondernemers en mensen te interesseren voor de agrarische sector? Deze en andere overkoepelende thema’s worden opgepakt binnen het Agrofoodcluster en zijn gefocust op het delen van kennis, het stimuleren van business, het voeden van innovatie en het doen van onderzoek met een breed netwerk in de open teelt.

De open teelt is niet alleen in Nederland een belangrijke sector maar in de hele wereld! Daarom zijn we zowel nationaal als internationaal actief.

NIEUWSBERICHTEN

THEMA’S IN DE OPEN TEELT

Het Agrofoodcluster speelt met een groot netwerk in op de actualiteit in de agrarische sector.

Alle activiteiten en projecten van het cluster zijn onder te brengen onder de diverse hoofdthema’s: kennis, innovatie, business en onderzoek in de open teelt.

  • Arbeidsmarkt

  • Internationale profilering

  • Onderwijs & kennis

  • Keten & Samenwerking

  • Netwerk