Je bent hier:
HLB Onderzoek
HLB
HLB

HLB is een onafhankelijk privaat onderzoeksinstituut in de landbouw. Plant- en bodemgezondheid staan bij HLB centraal. Wij denken graag met onze opdrachtgevers mee om onderzoeksvragen te formuleren en te vertalen naar veld-, lab- en/of kasproeven. De opzet en uitvoering van proeven wordt nauwkeurig op de wensen van de opdrachtgever afgestemd. Het streven naar excellentie, optimale resultaten en praktische toepasbaarheid is voor ons een uitdaging.

Een specialiteit van HLB is onderzoek naar de beheersing van biologische en niet biologische factoren in diverse gewassen. Biologische factoren zijn onder meer nematoden (aaltjes), schimmels, virussen, insecten, bacteriën, onkruiden en nuttig bodemleven. HLB is tevens het aangewezen instituut voor onderzoek in quarantaine organismen. Niet biologische factoren zijn bodem, nutriënten, lucht- en waterhuishouding, milieu en chemische stoffen. Concrete voorbeelden zijn onderzoeken gericht op gewasbescherming, meststoffen, teelt, rassen en resistentie. Door een eigen proefvelddienst, laboratoria, quarantaine faciliteiten en beschikbare proefvelden is HLB in staat proeven zeer adequaat en efficiënt uit te voeren.

De Groene Vlieg Biocontrol en Biodiagnostics is onderdeel van de HLB-groep en richt zich op beheersing van plagen in de land- en tuinbouw door het toepassen van biologische middelen (steriele insecten, parasieten en predatoren), door het uitvoeren van bodemonderzoek en het monitoren van plaagorganismen.

De resultaten van de onderzoeken vormen de basis voor het geven van teeltadviezen. Hierbij wordt gestreefd naar het toepassen van zo milieuvriendelijk mogelijke methoden. De Groene Vlieg Biocontrol is o.a. bekend van de beheersing van de uienvlieg middels de Steriele Insecten Techniek.

HLB is één van de stakeholders van het Agrofoodcluster.