Je bent hier:
AJF Friesland
Aardappel selectie

AJF Friesland

Een toekomst in de agrarische sector, hoe ziet die eruit? Wij zijn de toekomstige generatie van agrarisch Fryslân en staan klaar om aan de slag te gaan!

Met onze akkers en dieren zijn we niet alleen producenten van goed en gezond voedsel, maar leveren we ook energie én kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. We dragen zorg voor het Friese landschap, de leefbaarheid van het platteland, natuur, werkgelegenheid, recreatie en zorg. Om dit te kunnen blijven doen hebben we een provinciale overheid nodig die ons de ruimte geeft! Om de bedrijven te ontwikkelen in een richting die past in het landschap, bij de grondsoort én bij de boer. Met de ruimte om de diversiteit in onze sector te vergroten creëren we een toekomstbestendige sector zodat ook de generatie na ons boer bliuwe kin!

AJF is er voor alle jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Jongeren hebben immers een eigen mening over het landbouwbeleid en hebben hun eigen visie op de agrarische sector. Daarom hebben ze een eigen organisatie; plaatselijk en provinciaal is dit AJF en landelijk NAJK in Utrecht. AJF heeft 1000 leden, verdeeld over 18 afdelingen verspreid over heel Friesland. AJF heeft als doel het bevorderen van kennis, belangenbehartiging en gezelligheid onder de jonge Friese boeren.

Binnen AJF zijn 2 afdelingen actief in de akkerbouw. Met ca 150 jonge boeren is dit een belangrijke groep leden waar geregeld activiteiten voor georganiseerd worden. Daarnaast heeft AJF haar visie gedeeld met o.a. politieke partijen en andere beslissende organisaties voor het beleid rondom de landbouw in de komende jaren. Voor de akkerbouwsector gaat dit bijvoorbeeld om het behouden van kwalitatief goede akkerbouwgrond, het gewasbeschermingsmiddelenbeleid en het verstandig omgaan met zoet en zout water in de regio.

Voor akkerbouw gerelateerde vragen of onderwerpen kunt u de 2 akkerbouw bestuurders benaderen:

Veronica Brolsma 06-21665358

Reinder Hogenhout 06-83184944

AJK Friesland en Groningen zijn stakeholder van het Agrofoodcluster