Je bent hier:
Pootaardappel academie
Pootaardappel academie
Pootaardappel academie
Logo pootaardappel academie

In de aardappelteelt wordt kennis met elkaar uitgewisseld, waardoor er gemakkelijk ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden en bottlenecks tijdig kunnen worden overzien. Dit was het vertrekpunt voor het oprichten van de Pootaardappelacademie.