Je bent hier:

Space meets agro

Er is veel informatie-uitwisseling tussen de ruimte en de aarde. Precisielandbouw is een term die vaak wordt gebruikt. Space en agro zijn in een breder perspectief te plaatsen: geomatica. drones, sattelietdata, GPS… info uit de ruimte heeft een grote impact op de werkzaamheden op en met de aarde. Daarom is het Agrofoodcluster betrokken bij verschillende initiatieven waar space en agro bij elkaar komen.

Het evenement Pieper Zakelijk 2018 had het thema: Space, Drones & Data. Een van de sprekers was Gert vd Burg over geomatica, de parallellen tussen de ruimte en de aarde, en welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking.