Je bent hier:

Het Agrofoodcluster is een stichting, met een stichtingsbestuur:

  • Voorzitter: Rob Donker
  • Secretaris: Anne Dijk (Aeres Emmeloord)
  • Penningmeester: Hugo Jongejan (FlevoLof)
  • Algemeen lid: Dim Jan de Visser (Tolsma Grisnich), Marien Verhage (LTO) en Gerard Backx (HZPC)
  • Adviseur: Inge Ezinga (Rabobank)

Het Agrofoodcluster is:

Een cluster opgericht en gefinancierd door regionale bedrijven, die (inter)nationaal actief zijn in en rondom de open teelt, met als pijlers het borgen, verspreiden en vastleggen van kennis, het stimuleren en faciliteren van praktische innovatie en het signaleren en stimuleren van businessmogelijkheden in de open teelt.

 

Missie

Door verbindingen te leggen, te initiëren en te stimuleren, fungeert het Agrofoodcluster zowel offline en online als portaal voor kennis en innovatie over alle aspecten van open teelt, met uitvloeiende business voordelen. Wij hebben een centrale rol tussen vier O’s: bij de uitvoering van onze acties en in onze presentatie hebben we altijd de belangen van de stakeholders, de BV Nederland en de sector centraal staan. We hebben daarin een verbindende rol.

 

Visie: bij het AFC vind je de kennis of de kennisingang over de sector die je zoekt

Het Agrofoodcluster is een onafhankelijke, neutrale stichting, opgericht door bedrijven en organisaties uit de open teelt en agrofoodbranche, daarna met subsidie ondersteund door de overheid, met als doel alle kennis en innovatiekracht uit de open teelt te bundelen en open te stellen voor belangstellenden en belanghebbenden. Het cluster speelt hierbij een verbindende rol. Op termijn komen hier business mogelijkheden uit voort. We zijn onafhankelijk, actief en enthousiast.

De dagelijkse uitvoering is in handen van het volgende team:

Cor van Veldhuijsen

Directeur Agrofoodcluster

Mirjam Daan

(Interim) Office Manager Agrofoodcluster

Dax van Ulsen

Marketing Manager