Je bent hier:

Kennis =

het borgen, verspreiden en vastleggen van praktische, toepasbare, overdraagbare kennis van de open teelt in al zijn facetten. De toegepaste wetenschap en onderzoek laten wij bij andere partijen: de kennis van VMBO, MBO en HBO, gecombineerd met de kennis en de ervaringen van de praktijk.

Toegevoegde waarde van Nederland ligt in de kennis. Daarnaast denken we na over hoe je hoogopgeleide mensen naar de regio krijgt: wat moet je nu doen om dit in de toekomst te verzilveren. Dit geldt zowel in de volledige breedte van de open teelt als in combinatie met bijvoorbeeld andere sectoren als space en composiet.

Innovatie =

innovatie zit in de wijze waarop we acties doen en in de middelen die we gebruiken in de uitvoering van onze projecten, middelen en thema’s.

Business & promotie =

het signaleren en stimuleren van businessmogelijkheden en het promoten van de volledige breedte van de sector door onze activiteiten. Lidmaatschap van het cluster resulteert niet 1 op 1 in nieuwe of meer business: samenwerking, kennisuitwisseling, kennis over en van elkaar en een bredere ketenblik kunnen efficiency opleveren. Hierdoor kunnen er kansen ontstaan voor de stakeholders van het Agrofoodcluster.

Het Agrofoodcluster is:

Een cluster opgericht en gefinancierd door regionale bedrijven, die (inter)nationaal actief zijn in en rondom de open teelt, met als pijlers het borgen, verspreiden en vastleggen van kennis, het stimuleren en faciliteren van praktische innovatie en het signaleren en stimuleren van businessmogelijkheden in de open teelt.

 

Missie

Door verbindingen te leggen, te initiëren en te stimuleren, fungeert het Agrofoodcluster zowel offline en online als portaal voor kennis en innovatie over alle aspecten van open teelt, met uitvloeiende business voordelen. Wij hebben een centrale rol tussen vier O’s: bij de uitvoering van onze acties en in onze presentatie hebben we altijd de belangen van de stakeholders, de BV Nederland en de sector centraal staan. We hebben daarin een verbindende rol.

 

Visie: bij het AFC vind je de kennis of de kennisingang over de sector die je zoekt

Het Agrofoodcluster is een onafhankelijke, neutrale stichting, opgericht door bedrijven en organisaties uit de open teelt en agrofoodbranche, daarna met subsidie ondersteund door de overheid, met als doel alle kennis en innovatiekracht uit de open teelt te bundelen en open te stellen voor belangstellenden en belanghebbenden. Het cluster speelt hierbij een verbindende rol. Op termijn komen hier business mogelijkheden uit voort. We zijn onafhankelijk, actief en enthousiast.