Je bent hier:

Kennis =

het borgen, verspreiden en vastleggen van praktische, toepasbare, overdraagbare kennis van de open teelt in al zijn facetten. De toegepaste wetenschap en onderzoek laten wij bij andere partijen: de kennis van VMBO, MBO en HBO, gecombineerd met de kennis en de ervaringen van de praktijk.

Toegevoegde waarde van Nederland ligt in de kennis. Daarnaast denken we na over hoe je hoogopgeleide mensen naar de regio krijgt: wat moet je nu doen om dit in de toekomst te verzilveren. Dit geldt zowel in de volledige breedte van de open teelt als in combinatie met bijvoorbeeld andere sectoren als space en composiet.

Innovatie =

innovatie zit in de wijze waarop we acties doen en in de middelen die we gebruiken in de uitvoering van onze projecten, middelen en thema’s.

Business & promotie =

het signaleren en stimuleren van businessmogelijkheden en het promoten van de volledige breedte van de sector door onze activiteiten. Lidmaatschap van het cluster resulteert niet 1 op 1 in nieuwe of meer business: samenwerking, kennisuitwisseling, kennis over en van elkaar en een bredere ketenblik kunnen efficiency opleveren. Hierdoor kunnen er kansen ontstaan voor de stakeholders van het Agrofoodcluster.