Je bent hier:

Oorsprong

In 2014 is het Agrofoodcluster gestart. Dit cluster is geïnitieerd en opgericht door ondernemers uit de Noordoostpolder en ondersteund door gemeente Noordoostpolder en Provincie Flevoland. Inmiddels staat het Agrofoodcluster landelijk op de kaart.  Partijen weten lokaal, regionaal en nationaal het Agrofoodcluster te vinden.

Doelgroepen

Het Agrofoodcluster richt zich op nationale bedrijven, instellingen en overheden die zich landelijk en internationaal bezighouden met kennis, innovatie en business in de open teelt. Hierin nemen we ook belangenorganisaties, brancheorganisaties, clusters, topsectoren mee. De hoofddoelgroep bestaat uit bedrijven in de sector open teelt (business-to-business). Het cluster heeft hierin een neutrale positie en wil vooral verbindingen leggen tussen de verschillende O’s.

Het Agrofoodcluster is er voor haar stakeholders en participeert in dat kader in relevante netwerken. Ook wordt verbinding gezocht met andere cluster initiatieven. Binnen deze verschillende netwerken wil het Agrofoodcluster een onafhankelijke rol spelen om hierbij recht te doen aan de verschillende dimensies (onderzoek, overheid, onderwijs en ondernemers) die het Agrofoodcluster in zich verenigd.

Profilering AFC in Open Teelt: van NOP naar Nederland

Verschillende onderdelen van de landbouw zijn in Nederland geclusterd en zijn in die hoedanigheid een aanspreekpunt voor hun sector, zoals Seedvalley (voor de zaadindustrie) in Enkhuizen, Poultry (pluimvee) in Barneveld en Dairy (melkvee & zuivel) in Friesland. Een dergelijk landelijk aanspreekpunt voor de open teelt bestond niet. Onze neutrale positie en onze inzet om verbindingen te leggen tussen de 4 O’s zijn uniek. Daarnaast is het cluster ontstaan uit en gefundeerd op ondernemers. Dit blijkt voor veel partners een belangrijke reden om met het cluster samen te werken.

Gezien het internationale werkgebied van onze stakeholders, het grote exportbelang van de producten en de (inter)nationale positie van Flevoland in de Nederlandse landbouw blijkt het cluster heel goed in staat te zijn de landelijke verbindingsschakel te zijn tussen ondernemers, overheden en overheid gerelateerde organisaties. De aandacht voor het landelijke betekent zeker geen afscheid van Flevoland of Noordoostpolder: hier is de positie van de landbouw en de aardappel van wereldklasse. Wij zijn dus een regionaal initiatief met een landelijk werkgebied, werkend vanuit de verantwoordelijkheid voor de sector.