Je bent hier:

Hoe kunnen we een verbinding leggen tussen mens en product? En wat is er voor nodig deze verbinding te leggen? Hoe spelen we efficiënt in op de veranderingen in de wereld? Dit zijn thema’s die het Agrofoodcluster aanjaagt. Vanuit deze basis zijn de drie pijlers kennis, business en innovatie ontstaan. Het Agrofoodcluster ontwikkeld activiteiten binnen deze pijlers, hierdoor werken we samen met onze stakeholders aan de toekomst.

kennis in de landbouw sector

Kennis =

Kennis is nodig om onze positie in de agro & food branche te behouden. Samen met onze stakeholders hebben we een hoop kennis in huis. Vanuit verschillende perspectieven worden niet concurrerende thema’s, relevant voor alle O’s (Ondernemer, Onderwijs, Overheid en Onderzoek), besproken. Door met elkaar om tafel te gaan en het delen van onze kennis, ontstaan nieuwe ideeën en inzichten die het Agrofoodcluster vervolgens oppakt om direct in de praktijk toe te passen.

We kijken graag vooruit en willen graag goed opgeleide mensen in onze sector, ook in de toekomst. Daarom is een belangrijke taak van het Agrofoodcluster om de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen.

Dit doen we op verschillende manieren, klik hier om meer te weten te komen.

innovatie in de landbouw sector

Innovatie =

In de sector moeten stappen gezet blijven worden om groei en ontwikkeling te stimuleren. Het continue inspelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector vraagt om nieuwe middelen en manieren in de uitvoering van projecten en thema’s. Door innovaties blijven we competitief binnen de sector. Hiervoor wordt er (mee)gewerkt aan verschillende projecten zoals drones en precisielandbouw. Unieke achtergronden worden gecombineerd en stimuleren optimalisatie binnen de open teelt. Dit is de vernieuwende en ondernemers gedreven kracht van het Agrofoodcluster. Vanuit deze mind-set is ook onze innovatiehub ontstaan.

business stimuleren in de open teelt

Business & promotie =

Het Agrofoodcluster heeft een ondernemers achtergrond. Door samen te werken, worden business mogelijkheden gesignaleerd, gestimuleerd en ontwikkeld. Door verbinding te leggen, met o.a buitenlandse delegaties, ontstaan er kansen voor de stakeholders van het Agrofoodcluster.