Je bent hier:

Het Agrofoodcluster is een stichting, met een stichtingsbestuur:

  • Voorzitter: Rob Donker
  • Secretaris: Jolanda Berntsen (Aeres Dronten)
  • Penningmeester: Hugo Jongejan (FlevoLof)
  • Algemeen lid: Dim Jan de Visser (Tolsma Grisnich), Marien Verhage (LTO) en Gerard Backx (HZPC)
  • Adviseur: Inge Ezinga (Rabobank)

Het Agrofoodcluster is: Gezond boeren verstand!

Er moet steeds marktgerichter geproduceerd worden. Ook de open teelt ligt onder een vergrootglas. Dit vraagt om extra aandacht en kennis vanuit de sector, om toegevoegde waarde te kunnen creëren. Het Agrofoodcluster is een onafhankelijke, ondernemers gedreven stichting, opgericht en gefinancierd door regionale bedrijven die (inter)nationaal actief zijn in en rondom de open teelt en agri- en foodbranche. Het cluster bestaat uit actieve, enthousiaste en nuchtere stakeholders die hart voor de sector hebben en samenwerken aan de volgende pijlers: het borgen, verspreiden en vastleggen van kennis, het stimuleren en faciliteren van praktische innovatie en het signaleren en stimuleren van business mogelijkheden in de open teelt voor onze stakeholders. We brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek samen om dit te realiseren.

 

Samenwerken loont

De Nederlandse akkerbouwer wordt over de hele wereld gewaardeerd. Deze positie willen we graag behouden, zowel internationaal als nationaal. Daarom bundelen we  de krachten van onze stakeholders, om gezamenlijk te blijven ontwikkelen op het gebied van kennis, innovatie en business. Hierdoor werken we efficiënter en effectiever. Er wordt gehoor gegeven aan de signalen voor de toekomst, samen geven we dit vorm en spelen we hierop in.

 

Missie: Kennis, innovatie en business stimuleren

 “Verbinding leggen, initiëren en stimuleren van kennis en innovatie binnen alle aspecten van de open teelt.”

Door het verbinden van stakeholders en krachten te bundelen, wordt kennis ontwikkeling en innovatie gestimuleerd en bereiden we ons voor op de toekomst van de sector. Het Agrofoodcluster heeft hier een centrale en verbindende rol in, waarbij de stakeholders, BV Nederland en de sector centraal staan.

 

Visie: bij het AFC vind je de kennis of de kennisingang over de sector die je zoekt

“Kennis en innovatiekracht uit de open teelt bundelen en open stellen voor stakeholders, belangstellenden en belanghebbenden.”

Het Agrofoodcluster fungeert zowel offline en online als portaal voor kennis en innovatie over alle aspecten binnen de open teelt. Met een open blik spelen we in op actuele thema’s binnen de sector om zo innovatie, kennis en business te stimuleren. De krachten van stakeholders worden gebundeld om zo uiteindelijk business voordelen te creëren.

De dagelijkse uitvoering is in handen van het volgende team:

Vacature

Office Manager Agrofoodcluster

Leonie Wolters

Marketing Manager

Cor van Veldhuijsen

Directeur Agrofoodcluster