Je bent hier:

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband in de open teelt

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband in de open teelt. Wij zijn een non competitief cluster. Alle onderdelen van de open teelt zijn vertegenwoordigd (de zogenoemde O’s). Het cluster heeft een centrale rol. We hebben een groot en actief netwerk.

VOOR & DOOR ONDERNEMERS

Het Agrofoodcluster is een stichting die voor en door ondernemers is opgericht. Hierdoor weten we wat belangrijk is, zijn we echte aanpakkers, verbonden met elkaar en werken we praktijk gericht. Samen met onze stakeholders spelen we in op de actualiteit binnen de sector en werken we aan thema’s die voor al onze stakeholders van belang zijn. Ook concurrenten van elkaar werken samen binnen het Agrofoodcluster omdat we actief zijn met thema’s die een ieder aangaat. We leren van elkaar; er is een nauwe samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs, maar ook de overheid en onderzoeksinstellingen werken samen met het Agrofoodcluster.

De ondernemingen die lid zijn van het cluster, vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 2 miljard euro.

Klik hier voor een overzicht van alle ondernemingen in het cluster.

Wilt u ook uw meerwaarde leveren en in ruil daarvoor toegang krijgen tot het netwerk van het cluster, kijk dan op deze pagina.

samenwerkingsverband in de open teelt
onderwijs_samenwerking_agro_bedrijfsleven

ONDERWIJS

Het onderwijs heeft een belangrijke plek in het cluster. Op verschillende niveaus is er samenwerking. Doel is onder andere om de kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te verkleinen. Dit doen we onder andere door de partijen bij elkaar aan tafel te zetten. Klik hier voor meer informatie over onze projecten in het onderwijs.

Ook krijgen klassen les bij ons op locatie, bijvoorbeeld over supply chain management of het belang van clusters. Bij deze lessen is ook altijd iemand uit het bedrijfsleven betrokken.

Daarnaast organiseren we ook bezoeken van basis- en middelbare scholen aan onze etalage of aan 1 van onze stakeholders. Op deze manier brengen we de sector laagdrempelig in beeld, werken we aan de bekendheid ervan en laten we zien wat de breedte van de sector qua werk en functies is.

Verschillende onderwijsinstellingen zijn aangesloten bij het cluster.

ONDERZOEK

Sommige deelnemers aan het cluster zijn actief in het onderzoek. Het zijn belangrijke onderdelen van de (aardappel)keten. Daarnaast hebben we relaties met partijen die op wetenschappelijk en praktisch niveau actief zijn in de open teelt en de technieksector.

VERBINDING-Onderzoek
Samenwerking_bedrijfsleven_overheid_onderwijs_bedrijfsleven

OVERHEID

Goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk voor het goed functioneren van een sector. Als cluster hebben we een breed netwerk met verschillende onderdelen van de overheid. Dit vindt plaats op diverse niveaus, van landelijk tot lokaal. Ook met overheidsinstanties zoals de RVO hebben we goede relaties. Op deze manier kunnen we thema’s bespreekbaar maken die vanuit de ondernemers komen. Ook ontwikkelen we samenwerkingsverbanden en partnerschappen om bijvoorbeeld nieuwe technologieën te ontwikkelen of omstandigheden in de arbeidsmarkt bespreekbaar te maken.

BLOEI VAN DE REGIO

Samen maken we ons sterk voor de huidige en toekomstige generaties. Flevoland is een belangrijke regio in de agrarische sector. Het heeft goede grond en is erg innovatief. Dit maakt thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsvisies in de regio, nu en in de toekomst, van extra belang. Ook wordt er gekeken naar het werven van personeel; wat moet er gedaan worden om hoogopgeleide mensen naar de regio te krijgen, om zo de toekomst te verzilveren? Samen met onze stakeholders bespreken we dit graag met de gemeenten en provincies, om zo op te komen voor de belangen van de verschillende partijen.

Bloei_van
Agrofoodcluster_logo_samenwerking_bedrijfsleven_onderwijs_overheid_onderzoek

EEN NETWERK OM OP TE BOUWEN – samenwerkingsverband in de open teelt

Het Agrofoodcluster heeft een groot netwerk met trotse stakeholders die actief zijn bij of gelieerd zijn aan een van de vier O’s (Ondernemer, Onderwijs, Overheid of Onderzoek) en een relatie hebben met de open teelt. De hele keten is vertegenwoordigd in het cluster; van ontwikkeling tot financiële dienstverlening en van machinebouw, ICT en onderzoek tot onderwijs. Door de focus te leggen op gezamenlijke onderwerpen, ontstaat een sterk netwerk binnen de open teelt.