Nieuws

25

augustus

Agrofoodcluster op Potato Europe 2015

Op woensdag 2 en donderdag 3 september vindt PotatoEurope weer plaats. In Kain (België) zijn alle onderdelen van de aardappelketen vertegenwoordigd. Ook het Agrofoodcluster kan natuurlijk niet ontbreken. Vanuit WorldPotatoCity Emmeloord staan we op stand T17. We delen deze stand met de Potato Business School. De plattegrond van het evenement vind u op de website van PotatoEurope 2015. We nodigen u van harte uit en hopen u te zien in Kain!logo_2015

Read more

25

juni

Eerste Polderaardappels zijn voor de Koning

Op dondermiddag 25 juni zijn de eerste polderaardappelen geoogst. Geheel volgens traditie zijn deze ‘s middags aan de Koning aangeboden. Het rooien gebeurde door zeven kinderen van de Emmeloordse Jenaplanschool de Zevensprong, samen met burgemeester Aucke van der Werff. De overige gerooide aardappelen werden op de akker tot een heerlijke lunch verwerkt door de kok van hotel-restaurant ’T Voorhuys. De tafel stond gedekt in het aardappelveld, de kinderen hielpen mee met serveren.

Het telen van De Koninklijke aardappel van dit jaar, de Montreal, werd georganiseerd door The Potato Company.Agrofoodcluster kaart
Zij combineerden de teelt van de vroege aardappel met een leerproject op Jenaplanschool De Zevensprong in World Potato City Emmeloord. De kinderen hebben op school en thuis aardappelen laten groeien. De drie kinderen van wie de plant de hoogste opbrengst had, hebben geholpen bij het oogsten. Ook de vier kinderen met het lekkerste aardappelrecept hielpen mee. Ieder jaar organiseert een ander aardappelhuis onder

Read more

09

juni

Persbericht Potato Experience

World Potato City Emmeloord wil Potato Experience realiseren

World Potato City Emmeloord, onderdeel van het Agrofoodcluster, neemt het initiatief om een Potato Experience te starten. Sinds de start van het Agrofoodcluster in september vorig jaar bestaat de wens om een interactief belevingscentrum te creëren. Dit houdt in dat een ieder die interesse heeft in de aardappel hier terecht kan; een plek waarin Emmeloord als World Potato City wordt bekrachtigd.

Binnen de Potato Experience zullen activiteiten zoals workshops, inspiratiesessies, lezingen, kennisoverdracht en kookclinics georganiseerd gaan worden. Daarbij kan ook worden gedacht aan combinatie met thema’s als (agro)techniek, gezondheid en biobased economy.

Het publiek waar de Potato Experience zich op richt varieert van basisschoolleerlingen en toeristen tot ondernemers in de agrarische sector. Daarnaast zal het een startpunt zijn voor (buitenlandse) groepen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse aardappelketen. De Potato Experience moet dé hotspot voor alle ins & outs rondom de aardappel in Nederland worden.

In 2017

Read more

28

mei

Interview in Boerderij

Het Agrofoodcluster in het nieuws: directeur Cor van Veldhuijsen geïnterviewd door Jan Engwerda van Boerderij. Lees hier het Interview Agrofoodcluster – De Boerderij

Read more

01

december

Twee nieuwe leden Agrofoodcluster

Vandaag zijn, middels het ondertekenen van de overeenkomsten door directeur Janny Peltjes, twee nieuwe partijen toegetreden tot het Agrofoodcluster.

HLB BV  is gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, boomkwekerij en sportvelden. Een belangrijke specialisatie is het onderzoek op het terrein van quarantaine organismen. Dankzij een professioneel quarantainelaboratorium en gegarandeerd kwaliteitssysteem is HLB BV uniek op dit gebied.

De Groene Vlieg Bio Diagnostics richt zich op beheersing van plagen in de land- en tuinbouw door het toepassen van biologische middelen (steriele insecten, parasieten en predatoren), door het uitvoeren van bodemonderzoek en het waarnemen van plaagorganismen. De resultaten van de onderzoeken vormen de basis voor het geven van teeltadviezen. Hierbij wordt gestreefd naar het toepassen van zo milieuvriendelijk mogelijke methoden.

Beide partijen dragen het Agrofoodcluster een warm hart toe en sluiten vanuit hun bedrijfsfilosofie naadloos aan bij de uitgangspunten van het Agrofoodcluster; kennis, innovatie

Read more

27

oktober

Vier nieuwe toetreders Agrofoodcluster

Afgelopen week zijn, middels het ondertekenen van de overeenkomsten, vier nieuwe partijen toegetreden tot het Agrofoodcluster. De partijen zijn actief op verschillende terreinen. ERC Machinery

ontwerpt, bouwt en levert wereldwijd innovatieve productietechniek voor het verwerken, wegen en verpakken van veelal agrarische producten. Top Fresh Handel levert zowel biologische als gangbare wortelen. Naast Nederlandse wortelen bieden ze ook wortelen uit Spanje, Italië, Frankrijk en Israël aan. AGRODUST levert onder het motto “ de schoonste, de snelste en de beste” diverse producten op het gebied van industriële stofafvoer. En tenslotte Flevolof, de partij die als inzender vanuit Noordoostpolder genomineerd was voor de Flevopenningen. FlevoLof teelt en levert witlof- en roodlofwortelen voor afnemers in binnen- en buitenland.

Wat genoemde partijen in ieder geval gemeen hebben is dat ze het Agrofoodcluster een warm hart toedragen en willen meehelpen om de agribusiness en kennis in Noordoostpolder te versterken. Een mooie opsteker voor het onlangs gestarte cluster, wat zich richt op het verspreiden van

Read more

20

oktober

Samenwerking kennisinstellingen in de aardappelketen

Op maandag 20 oktober hebben het Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaden en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), de Aeres Groep (Groenhorst en CAH Vilentum), het Centre for Development Innovation (CDI) van de Wageningen Universiteit een intentieverklaring getekend waarin zij aangeven dat zij zich samen met het Agrofoodcluster willen inzetten voor de vorming van een kennis- en onderzoekscluster rondom de (poot)aardappelketen. Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers en heeft een drietal speerpunten; Kennis, Innovatie en Business. Ieder bedrijf dat gelieerd is aan de agrofoodsector kan toetreden tot het Agrofoodcluster. Onder de paraplu van het Agrofoodcluster valt de pijler World Potato City Emmeloord. De partijen die vandaag hun handtekening onder de intentieverklaring hebben gezet zijn gevraagd hun expertise in te brengen op de twee gebieden Kennis en Innovatie van de pijler World Potato City. Hierdoor ontstaat er een unieke samenwerking, waarbij (aardappel)kennis van MBO tot WO niveau ontsloten wordt.

Read more

06

oktober

Peter Kooman nieuwe lector Aardappelketen en sectorinnovatie

CAH Vilentum krijgt met ingang van 1 november een nieuw lectoraat: Aardappelketen en sectorinnovatie. In samenwerking met Agrofoodcluster Emmeloord heeft de hogeschoolfaculteit Peter Kooman benoemd tot lector. Kooman zal de verbinding vormen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in de aardappelsector.

Het lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie past uitstekend bij CAH Vilentum. De Aeres Groep is met zowel mbo (Groenhorst), hbo, als praktijkgericht onderzoek (onder andere via het Kenniscentrum Agrofood en ondernemen) dé kennisinstelling in Nederland op het gebied van de aardappel. In die hoedanigheid neemt de Aeres Groep (waar CAH Vilentum onderdeel van is) ook deel aan World Potato City Emmeloord (pijler van het Agrofoodcluster Emmeloord).

De aardappelsector ontwikkelt zich volop en staat voor nieuwe uitdagingen, zeker in Flevoland. Deze ontwikkeling uit zich vooral door productinnovaties, zoals nieuwe aardappelproducten, marktverliezen en verduurzamen van de aardappelteelt, verwaarden van reststromen en biobased toepassingen. Door deze innovaties worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling van nieuwe

Read more