Contributie

De jaarlijkse bijdrage wordt gebaseerd op omzet volgens onderstaande staffel. Enige uitzondering hierop zijn bedrijven die handelen in akkerbouwgewassen. Voor deze bedrijven geldt de staffel handelsbedrijf in akkerbouwgewassen.

handen-uien
Omzet op jaarbasis Bijdrage jaarlijks
>10 miljoen € 10.000,--
7,5 - 10 miljoen € 8.000,--
5 - 7,5 miljoen € 6.000,--
2 - 5 miljoen € 4.000,--
500/k - 2 miljoen € 2.000,--
< 500/k € 1.000,--

Staffel voor handelsbedrijf in akkerbouwgewassen Een bedrijf wat handelt in akkerbouwgewassen;

Omzet op jaarbasis Bijdrage jaarlijks
> 10 miljoen > 30 fte € 10.000,--
> 10 miljoen 10 - 30 fte € 8.000,--
> 10 miljoen < 10 fte € 6.000,--
7,5 - 10 miljoen
7,5 - 10 miljoen
7,5 - 10 miljoen
> 30 fte
10 - 30 fte
<10 fte
€ 8.000,--
€ 6.000,--
€ 4.000,--

De klassen daaronder verlopen volgens bovenstaande fte indeling.

aardappels

Wij:

 1. hebben liefde voor de sector open teelten
 2. staan open voor studenten (stage/afstuderen/workshop)
 3. staan open voor (buitenlands) bezoek
 4. leveren een materiële en, indien gevraagd, immateriële bijdrage (marketing, communicatie, juridisch en dergelijke)
 5. gunnen elkaar kansen
 6. vinden dat samenwerken loont
 7. delen en verbinden
 8. denken groot, opereren klein
 9. zijn het voorbeeld van het motto 'willen is kunnen'
 10. respecteren elkaar
 11. kennen maar één plaats en dat is de eerste plaats