Een solide groep met (inter)nationaal recht van spreken!

Sluit je ook aan bij het Agrofoodcluster en participeer in:

INNOVATIE

Om goed te kunnen blijven anticiperen op marktontwikkelingen, de concurrentiepositie te versterken, werkgelegenheid te behouden en vergroten en investeringen te stimuleren is innoveren noodzakelijk. Het Agrofoodcluster maakt zich daar dan ook hard voor. Lees meer

KENNIS

Het Agrofoodcluster werkt nauw samen met onderwijs, onderzoek en ondernemers om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te overbruggen. Op die manier wordt de drempel tussen kennisinstellingen en het MKB verlaagd. Lees meer.

BUSINESS

Door de bundeling van bedrijven kunnen we een vuist maken. Door ons uitgebreide netwerk en de mogelijkheden die we bieden, ontstaan er business voordelen. Daarnaast kunnen dankzij de deelname aan het Agrofoodcluster de deelnemers samen optrekken in de procedures. Lees meer

“SAMEN WERKEN AAN DE WERELD VAN MORGEN”

Nederland is de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen in de wereld. Het is dan ook niet voor niets dat de agri & food sector een belangrijke sector is voor de internationale handelspositie van Nederland. De open teelt speelt binnen de agro & food sector een belangrijke rol. Samenwerken binnen de open teelt is belangrijk om gezamenlijke thema’s op te pakken; Hoe zorgen we ervoor dat we kunnen blijven inspelen op de steeds veranderende maatschappelijke wensen? Op welke manier houden we een sterke concurrentiepositie in onze sector? Wat doen we om de open teelt aantrekkelijk te houden voor jonge ondernemers en mensen te interesseren voor de sector? Deze en andere overkoepelende thema’s worden opgepakt binnen het Agrofoodcluster en zijn gefocust op het delen van kennis, het stimuleren van business en het voeden van innovatie in de open teelt.

De open teelt is niet alleen in Nederland een belangrijke sector maar in de hele wereld! Daarom zijn we zowel nationaal als internationaal actief.

banen en vacatures in agro en food bij Agrofoodcluster

THEMA’S

Het Agrofoodcluster speelt in op de actualiteit in de sector.

Alle activiteiten en projecten van het cluster zijn onder te brengen onder de diverse hoofdthema’s: Kennis, innovatie en business in de open teelt.

  • Arbeidsmarkt

  • Internationale profilering

  • Onderwijs & kennis

  • Keten & Samenwerking

  • Netwerk