Het Agrofoodcluster groeit met DT Dijkstra en Ten Brinke bv

Het Agrofoodcluster is weer uitgebreid met twee nieuwe toetreders: machinefabrikant DT Dijkstra uit Emmeloord en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf Ten Brinke bv uit Creil.  Het cluster telt nu 24 stakeholders uit alle onderdelen van de open teelt.

“We hebben een verantwoordelijkheid voor de gehele sector open teelt” vertelt directeur van het Agrofoodcluster Cor van Veldhuijsen. “We zijn blij dat we met de komst van Ten Brinke de eerste invulling hebben van een nog ontbrekende schakel, namelijk die van teeltbegeleiding, gewasbescherming, zaaizaden en meststoffen. Dit is een belangrijk onderdeel in de sector en we zijn blij ook input vanuit deze hoek te krijgen.”

De komst van DT Dijkstra juicht Van Veldhuijsen ook toe: “We breiden het cluster dankzij DT Dijkstra verder uit met machinefabrikanten. DT Dijkstra richt zich op sorteren en wassen van agrarische producten. Dit is een groeiende markt en dus is het logisch dat je deze ontwikkeling bij het cluster terugziet. We hadden al een paar machinebouwers en met deze grotere vertegenwoordiging staan we nog sterker.”

Dit laatste beaamt ook Harco Christiaens, global sales manager bij DT Dijkstra: “Als machinefabrikant is het belangrijk om de ontwikkeling en kwaliteitseisen in de keten voor en na onze machines goed te kennen en daarop te anticiperen. Met deze kennis bouwen en leveren wij de optimale machines. Andersom geldt dit ook. Wij kunnen aangeven wat de technologische ontwikkelingen kunnen betekenen voor de sectorketen. Het Agrofoodcluster geeft ons een internationaal georiënteerd platform met alle noodzakelijke kennis daarop aanwezig. We verwachten dan ook in het cluster van elkaar te kunnen leren en kennis te kunnen delen.”

Bij eigenaar Wouter ten Brinke van Ten Brinke bv heeft ook de samenwerking met andere bedrijven de doorslag gegeven. “Je kunt op allerlei niveaus met verschillende bedrijven kennis delen en samenwerken. Je kijkt over de grenzen van je eigen bedrijf heen. In het Agrofoodcluster vind je de hele sector vertegenwoordigd. En samen sta je altijd sterker dan alleen!”