EMMELOORD Hoe gaan stakeholders van het Agrofoodcluster om met het coronavirus en wat is de impact van het virus op deze bedrijven? Directeur Cor van Veldhuijsen van het cluster belde met deze bedrijven.

Machinebouwers Rik van Hees van VHM Machinery en Maarten Verbruggen van Verbruggen Palletizing geven aan dat zij tot de zomer sowieso nog volop kunnen produceren.Verbruggen heeft zelfs nog een aantal orders kunnen noteren. De onderdelen voor de machines zijn op voorraad, op de lange termijn is dat wat spannender. Er zitten veel containers vast in China, maar de laatste geluiden zijn dat ook dit weer op gang komt.

Witlof

Hugo Jongejan van Flevolof vertelt dat de vraag naar witlof groot is, zeker vanuit de supermarkten. “De handel binnen Flevolof loopt door, niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen. Alleen de roodlof, die veel in de horeca wordt gebruikt, kent een duidelijke dip in de verkoop.”

Aardappelen

De afzet en export van de pootaardappelen loopt volgens Henk van der Woude (Agrico) gesmeerd. Daarvoor heeft Agrico intern wel de nodige aanpassingen gedaan. Zo wordt er bijvoorbeeld in twee shifts (ploegendiensten) en op afstand gewerkt. De beschikbaarheid van transport om het pootgoed te vervoeren is ruim beschikbaar. “Binnen de aardappelketen zijn de problemen bij de frietfabrieken groter. Er wordt veel friet opgeslagen omdat de vraag drastisch verminderd is. De frietfabrieken draaien op een lager pitje waardoor ook de vraag naar frietaardappelen is verminderd. “ Over de vraag wat deze coronacrisis voor invloed heeft op de eigen investeringen geven de heren aan dat ze voorzichtiger zijn. Sommige grote uitbreidingen en investeringen van het bedrijf staan in de wacht maar kleinere investeringen lopen door.

Resultaatgericht

In tijden van het coronavirus worden contacten online en middels videobellen onderhouden.

Van Hees vertelt:  “We merken dat online overleggen heel resultaatgericht zijn. Het is wel een eyeopener om zo te overleggen. Je bent nu beter met je tijd bezig.” De vier bedrijven horen geluiden van overige stakeholders van het Agrofoodcluster. De uitdaging is dat de fabriek blijft draaien. Kwetsbaarheid, blijf je verkopen en blijven onderdelen komen? “Tot nu toe gaat het nog wel. Maar je weet niet hoe het er over een week of een maand uitziet.

De dreun voor de economie moet nog komen”, hoort Van Veldhuijsen aan de andere kant van de lijn. “China is 3 maanden verder en daar komt het allemaal langzaam weer op gang. Als je in deze crisis bij 3 of 4 weken al in de problemen komt als Nederlands bedrijf, was er misschien al een probleem… De kunst is om ook weer over deze crisis heen te kijken. Er komt ook weer een postcorona periode, laten we ons nu vooral niet laten leiden door de waan van de dag.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment