De deelnemende bedrijven: Stakeholders

Stichting Agrofoodcluster heeft stakeholders. Dit zijn de deelnemende bedrijven. Zij betalen per jaar een fee, de hoogte hiervan is gebaseerd op de jaarlijkse bedrijfsomzet. Zij maken het cluster mogelijk. We doen activiteiten voor, namens en samen met onze deelnemende partijen. Door de partijen met elkaar in verbinding te brengen en zo een bredere blik op de keten te geven, ontstaat vruchtbare samenwerking.

Deelname aan het cluster heeft nog meer voordelen voor deze partijen: er worden acties gedaan en producten voor hun ontwikkeld die ze op een andere wijze niet of nauwelijks zouden doen of hebben. Het cluster heeft hierbij het belang van Nederland en de Nederlandse agrofoodsector voor ogen: de individuele promotie van de bedrijven blijft zaak van de bedrijven zelf. Vanzelfsprekend zetten we de digitale informatiekanalen van het cluster wel in om activiteiten en vacatures van de bedrijven te promoten.

We leveren toegevoegde waarde voor onze stakeholders door

  • Ons netwerk
  • De ketensamenwerking
  • Het collectief
  • De brugfunctie richting onderwijs (B-t-E)
  • Ondernemers / bedrijfsleven = de basis = de bodem en blijft dat ook

Wij signaleren trends, en kunnen daar effectief mee aan de slag door het collectief en de schaalgrootte. We proberen hierbij zowel actueel te zijn, als de actualiteit vóór te zijn: acties en samenwerkingsverbanden dragen bij aan de activiteiten en de waarde van het cluster.