Je bent hier:
Pootaardappel teelt in de provincie Groningen
Pootaardappel academie
Pootaardappelen teelt
Provincie Groningen logo

Landbouw bepaald voor een groot deel het landschap in Groningen. Rond de tachtig procent van het oppervlakte wordt beheerd door boeren. De provincie Groningen is voor toekomstbestendige akkerbouw en een leefbaar buitengebied. Om dat te bereiken ondersteund de provincie Groningen duurzame landbouw.

De akkerbouwsector krijgt te maken met verschillende uitdagingen, zoals verzilting van de bodem, arbeidskrapte en vraagstukken over het klimaat. Met elkaar zetten we ons in om in te spelen op deze ontwikkelingen, om zo de toppositie van de akkerbouwsector van Nederland te behouden. De Provincie Groningen is één van de stakeholders van het Agrofoodcluster.