Welkom op de informatiepagina over PRECISIELANDBOUW!

Dit jaar organiseren Demcon en het Agrofoodcluster een drietal bijeenkomsten over innovatieve thema’s binnen de landbouw.  Enthousiaste sprekers delen hun visie over nieuwe technologieën in de akkerbouw en de toepassing hier van in de praktijk. Kernwoorden voor deze bijeenkomsten zijn tech, innovatie en kennisuitwisseling.

Inspirerend en gericht op matchmaking, zo uitgelegd dat het voor iedereen te volgen is. Heb jij interesse in landbouw techniek en innovatie toepassingen? Dan ben je van harte uitgenodigd in Emmeloord (Penning 6) tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 6 oktober!

Heb jij een interessant thema voor een van deze bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op!