AB Vakwerk, Flynth en HZPC versterken het Agrofoodcluster

Maandag 19 juni is het Agrofoodcluster uitgebreid met drie nieuwe partijen: personeelsdienstverlener AB Vakwerk, adviseurs- en accountantsbedrijf Flynth en veredelings- en handelsbedrijf HZPC.

Een trotse directeur van het cluster Cor van Veldhuijsen licht toe: “We groeien nog steeds in stakeholders en dat voelt als bewijs dat we op de goede weg zijn. We focussen ons op bundelen van kennis en de overdracht ervan. En natuurlijk ligt de nadruk op samenwerking, en dan vooral bij thema’s rondom onderwijs en bedrijfsleven. Ook bij het thema arbeid zien we veel overstijgende belangen. Deze problemen los je niet zomaar op, maar samen sta je wel sterker. AB Vakwerk is een organisatie waardoor er een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs kan ontstaan. Flynth is geworteld met meerdere kantoren in het land en is een belangrijke nieuwe partner op het gebied van kennis en advies.  De toetreding van het grote en internationaal actieve aardappelhandelshuis HZPC past in onze landelijke ambitie en versterkt de breedte van de aardappelketen in het cluster.”

Het non-competitieve karakter van het cluster komt met deze nieuwe toetreders nog beter uit de verf. “Het gaat om de gezamenlijke belangen, waar kun je elkaar vinden en waar heb je elkaar dringend nodig. Het onderwerp arbeid is daar een voorbeeld van. Iedereen zoekt goede mensen en loopt daarbij tegen dezelfde problemen aan. We werken voor de BV Nederland. Samen maak je de sector sterker.”

Het Agrofoodcluster is opgericht in september 2014 en telt nu 26 leden met een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 2 miljard euro. Het doel van het cluster is promotie van open teelt en het versterken van de positie van de agrarische sector, vooral op de gebieden kennis en samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs.