3 pijlers

Het cluster is gebaseerd op 3 pijlers: Kennis, innovatie en business.  Alles wat we doen, fysiek of virtueel, is terug te voeren op deze pijlers. Onze doelgroep is B-t-B, de focus is zowel nationaal als internationaal.

Innovatie

Om goed te kunnen blijven anticiperen op marktontwikkelingen, de concurrentiepositie te versterken, werkgelegenheid te behouden en vergroten en investeringen te stimuleren is innoveren noodzakelijk. Het Agrofoodcluster maakt zich daar dan ook hard voor.

Kennis

Het Agrofoodcluster werkt nauw samen met onderwijs, onderzoek en ondernemers om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te overbruggen. Op die manier wordt ook de drempel tussen kennisinstellingen en het MKB verlaagd. En doordat de deelnemers hun kennis etaleren via het cluster is er gemakkelijk toegang tot hoogwaardige kennis.

Business

Door de bundeling van bedrijven kunnen we een vuist maken. Door ons uitgebreide netwerk en de mogelijkheden die we bieden, ontstaan er business voordelen. Daarnaast kunnen dankzij de deelname aan het Agrofoodcluster de deelnemers samen optrekken in de procedures voor regionale, nationale en Europese gelden en fondsen.

De activiteiten van het cluster zijn per thema uitgewerkt.

Thema's:

  • Bodem & Water
  • Space / Tech & agro
  • Onderwijs & bedrijfsleven
  • Optimaliseren ketendenken open teelt algemeen
  • Biobased Economy